開智国際日本語学校

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติไคจิ


ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียน
จะอัพเดทเรื่องราวประจำวัน เช่น การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทาง Facebook
ขอให้ท่านดูรายละเอียดของเราได้ตามอัธยาศัย

ได้รับการรับรองให้เป็น “โรงเรียนที่สามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสม” 

โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว

หน่วยงานการศึกษาที่จะได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนที่สามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสมนั้น จะได้รับการรับรองเฉพาะโรงเรียนที่ทำให้เกิดนักเรียนต่างชาติหลบหนีอยู่อย่างผิดกฎหมายไม่เกิน 3% และมีการควบคุมดูแลนักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่อย่างเหมาะสม

ปีการศึกษา ค.ศ. 2020

การตรวจสอบเองภายใน / การประเมินผล

ได้ทำการตรวจสอบเองภายในและประเมินผลสำหรับหน่วยงานการศึกษาที่ทำการสอนภาษาญี่ปุ่นปรัชญาของการศึกษา

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติไคจิมุ่งหวังพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้าศึกษาต่อยังหน่วยงานการศึกษาระดับสูงของประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับพัฒนาความสามารถในการเข้าใจในคนญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น และสังคมญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นในสังคมท้องถิ่นได้วิสัยทัศน์ของการให้ความรู้

1. พัฒนาความรู้ของภาษาญี่ปุ่นและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีสมดุล

2. เพิ่มความสามารถของ 4 ทักษะได้อย่างมีสมดุล โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะของภาษาแม่ของนักเรียน

3. ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งโดยคำนึกถึงนักเรียนเป็นหลักและมีปฏิสัมพันธ์

4. เพิ่มความสามารถในการรวบรวม การเลือก และการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น และใช้ข้อมูลได้อย่างมีคุณธรรม

5. สนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยการทัศนศึกษา ได้ประสบการณ์จากการเข้าปฏิบัติในสถานที่จริง ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

6. ให้คำแนะนำทั้งโดยรวมและส่วนตัว ที่รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถบรรลุได้ตามที่วางแผนออกแบบไว้ในอนาคต

นโยบายในการรับสมัคร

 (Admission policy)

1. มีเป้าหมายของระดับความสามารถในภาษาญี่ปุ่นที่ตั้งใจจะให้ได้อย่างชัดเจน

2. มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนที่เพียงพอ

3. มีความรู้ที่เหมาะสมกับอายุวัย

4. สามารถทำตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด

5. สามารถยืนยันความสามารถในการชำระค่าเล่าเรียน

การแนะแนวในการศึกษาต่อ

・ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

・ เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อ

・ การเตรียมพร้อมในการสอบ JLPT และ EJU

・ การเตรียมพร้อมในการเข้าสัมภาษณ์

・ ช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารเพื่อสมัครสอบสำหรับการศึกษาต่อ


< เกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียนที่ผ่านมา >

・新潟工業短期大学
・日商簿記三鷹福祉専門学校
・柏木実業専門学校


ค่าเรียน

คอร์ส 1 ปี
เข้าเรียน เมษายน
เรียนจบ มีนาคม
เริ่มต้นที่ระดับ N3
คอร์ส 1.5 ปี
เข้าเรียน ตุลาคม
เรียนจบ มีนาคม
เริ่มต้นที่ระดับ N4
คอร์ส 2 ปี
เข้าเรียน เมษายน 
เรียนจบ มีนาคม
เริ่มต้นที่ระดับ N5


เงินค่าเล่าเรียน

คอร์ส 1 ปี【685.000เยน】+〖80.000เยน

※【ค่าคัดเลือกเข้าเรียน  5.000เยน/ค่าแรกเข้า 30.000เยน/ค่าเรียน ฯลฯ  650.000เยน】+
〖เงินสะสมกรณีเข้าเรียน 80.000เยน〗

คอร์ส 1.5 ปี【1,010,000เยน】+〖105,000เยน

※【ค่าคัดเลือกเข้าเรียน  5.000เยน/ค่าแรกเข้า 30.000เยน/ค่าเรียน ฯลฯ  975.000เยน】+
〖เงินสะสมกรณีเข้าเรียน 105.000เยน〗
คอร์ส 2 ปี【1.335.000เยน】+〖130.000เยน

※【ค่าคัดเลือกเข้าเรียน  5.000เยน/ค่าแรกเข้า 30.000เยน/ค่าเรียน ฯลฯ  1.300.000เยน】+
〖เงินสะสมกรณีเข้าเรียน 130.000เยน〗


สิทธิพิเศษในการแนะนำให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในเครือ

มีระบบแนะนำให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติไคจิ (เมืองคะชิวะ จังหวัดจิบะ) ซึ่งเป็นโรงเรียน 

ในเครือของนิติบุคคลสถานการศึกษา ไคจิ กะคุเอน ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ 

ตามที่กำหนดไว้ เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น และเปอร์เซนต์การเข้าชั้นเรียน เป็นต้น 

หอพัก นักเรียนต่างชาติ

หอพักอยู่ในอาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ทำให้สบายใจและมีสมาธิในการเรียน

และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกในการใช้ชีวิต มีซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้ ใช้เวลาเดิน 1 นาที


ชั้นบนของโรงเรียนเป็นหอพักนักเรียนต่างชาติ


ค่าเช่า    : 18,000~32,000 เยน/เดือน 
ค่าน้ำไฟ : 2,200~3,300 เยน/เดือน 

ทุกห้องมีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ครัว เตียงนอน และตู้เย็น

Kaichi-International-School-of-Japanese

โรงเรียนตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวก ใช้เวลา 37 นาทีในการเดินทางไปยังสถานีชินจูกุจากสถานีฮาจิโอจิ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใกล้โรงเรียน และบริเวณใกล้เคียงยังเหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างครบถ้วนสำหรับนักเรียน เพราะมีสถานที่ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาทะคะโอะชื่อดัง มีอาคารในเชิงประวัติศาสตร์ และมีย่านช้อปปิ้งอีกด้วย

Google Maps のコンテンツは現在の Cookie 設定では表示されません。"コンテンツを見る"を選択し、Google Maps の Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Google Maps のプライバシーポリシーをご確認ください。Cookie の利用は、Cookie 設定からいつでも変更できます.

コンテンツを見る

Contact

Tel:042-673-6802
Fax:042-673-6803

Mail:[email protected]


Address

開智国際日本語学校
Kaichi-International-School-of-Japanese

東京都八王子市台町4-44-13
パレ・ドール西八王子2階

2F pare-doru-Nishihachioji 4-44-13 daimachi
hachioji-city Tokyo JAPAN
Business hours

Monday      : 8:30AM-5:20PM

Tuesday      : 8:30AM-5:20PM

Wednesday : 8:30AM-5:20PM

Thursday    : 8:30AM-5:20PM

Friday         : 8:30AM-5:20PM


Japan

プライバシーポリシー を読み、同意しました